«یواشکی» درمیشیان به دلپاک رسید

محمدرضا دلپاک صدای فیلم سینمایی «یواشکی» تازه ترین ساخته رضا درمیشیان را طراحی می کند.