گزارش تصویری از « نشست هفتمین جشن کتاب سینمایی سال »

نشست هفتمین جشن کتاب سینمایی سال صبح امروز در خانه سینما برگزار شد.