گزارش تصویری؛ جشنواره فیلم شهر

ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر به دبیری سید علی احمدی تا ۱۴ مرداد در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.