کتابِ فیلم «شب های روشن» منتشر شد

حدود پانزده سال پس از ساخت فیلم «شب های روشن» به کارگردانی فرزاد مؤتمن، کتاب این فیلم به کوشش میلاد دارایی و مجتبا آقابابایی توسط نشر «سفیدسار» منتشر شد. به گزارش گروه فرهنگی آنا، این کتاب با فصل های متنوعی هم چون نقدها، گفت وگو با عوامل، فیلم نامه و عکس های فیلم در ۳۰۳ صفحه برای علاقه مندان به سینما و کتاب های سینمایی منتشر شده است. در مقدمه ی این کتاب آمده: «اگر این گفته ی نیکول بُرنِز را بپذیریم که "تاریخ سینما، تاریخ بی عدالتی است"، ناگزیر در این نظم نابرابر که "تاریخ سینما" نام گرفته، به فیلم هایی برخواهیم خورد که از چرخه ی رسمی توزیع و تماشا و نقد و نظر کنار مانده اند، اما در گوشه های غیررسمی تر، در ذهن دوست داران سینما و هوادان جدی شان، برای خود جایی دست وپا کرده اند. "شب های روشن"، در مقیاسی کوچک و در چهارچوب تاریخ سینمای ایران، دارای چنین جایگاهی است، و کتاب حاضر کوششی ست تحلیل محور برای بازیابی و بازخوانی این فیلم.» در این کتاب، علاوه بر بازنشر سه نقد قدیمی، امیرحسین سیادت، نیوشا صدر و میلاد دارایی به نقد و تحلیل این فیلم پرداخته اند و گفت وگوهایی مفصل و خواندنی با فرزا ...