کارا دلوین خواهان بازی در نقش جیمز باند است

بعد از انتخاب بازیگر زن برای ایفای نقش شخصیت دکتر هو، حال نوبت به جیمز باند رسیده است و شاید روزی شاهد جیمز باند زن در سینما باشیم.