«پیکان»سواری در سینما سوره

مستند «این پیکان» فیلمی که می تواند مخاطب را با تأثیرات فرهنگی ناشی از پنج دهه پیکان سواری ایرانیان آشنا کند، قرار است امروز با حضور کارگردانان اثر در سینما سوره اصفهان به نمایش درآید.