پرستو صالحی مهمان شب فیروزه ای

برنامه شب فیروزه ای دوشنبه 9 مردادماه میزبان پرستو صالحی ( بازیگر سینما و تلویزیون) و محسن نشاسته گر خواننده خواهد بود.