نگاهی به جشنواره فیلم تبریز

نصر: تجربه نشان می دهد که جشنواره های فیلم در تبریز آینده ی خوبی نداشته؛ شاید هم از این رو است که گروهی از اهالی سینما در این شهر با دیده ی تردید به جشنواره اخیری که به ناگاه از سوی مسئولان دست و پا شده می نگرند!