نحوه ساخت جلوه های صوتی توسط فیلمبرداران + ویدئو

برای ساخت فیلم های سینمایی عوامل زیادی با هم همکاری می کنند تا نتیجه نهایی، رضایت بیننده را همراه داشته باشد. یکی از حوزه های دخیل در فیلمسازی که کمتر به چشم آمده، مربوط به بخش صدا و طراحی جلوه های صوتی است که وظیفۀ آن را هنرمندان ناشناخته ای که به نام «فولی» بر عهده دارند. در این ویدئو شما را با بخشی از کار این هنرمندان آشنا می کنیم.