مهشید افشارزاده: چهره زیبا، به محبوبیت بازیگر کمک می کند

مهشید افشارزاده از جمله بازیگران سینما و تلویزیون است که قبل از بازیگری به ورزش حرفه ای و آن هم والیبال می پرداخت. افشارزاده که تا عضویت در تیم والیبال جوانان ایران هم پیش رفته بود از اواسط دهه 60 وارد سینما شد.