من به بدعت و نوآوری در جشن کتاب سال سینمایی اعتقادی ندارم/ اعلام لیست نامزدها در بهمن ماه

دبیر جشن کتاب سال سینمایی گفت: این جشن را طبق روند دوره های قبل ادامه می دهیم.