ممیزی عجیب به یک فیلم سینمایی و حیرت زدگی کارگردان

محسنی نسب از ممیزی که به فیلم «شاخ کرگدن» وارد شد سخن گفت.