سینما دریچه ای برای نگاه به زوایای گوناگون زندگی است

نصر: کارگردان فیلم کوتاه “آعاجان” گفت: سینما یکی از از هنرهایی است که از دریچه آن می توان به زوایای گوناگون زندگی نگاه کرد و به راز هستی و انسان پی برد.