رسانه ملی در انتظار سریالهای تازه اسعدیان، میری، عسکرپور و…!

سینماپرس: سران بالادستی خانه سینمای فعلی یا قبلی هرقدر هم که در سینما شکست بخورند و آثارشان مورد توجه قرار نگیرد باز هم آغوش باز تلویزیون در انتظار آنهاست.