ربایندگان بازیگر مشهور زندانی می شوند

پدر و دایی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران که در یک سناریو این بازیگر را ربوده و به زور به کمپ ترک اعتیاد برده بودند، به جرم آدم ربایی به حبس و جریمه مالی محکوم شدند.
چندی پیش یکی از بازیگران طنز شناخته شده سینما و تلویزیون به اداره پلیس مراجعه و از پدر، دایی و دوست پدرش به اتهام آدم ربایی شکایت کرد. او دراین باره به مأموران گفت: سال ٩٢ پدرم دچار مشکلات مالی شد و از من درخواست کمک کرد، برای همین نزدیک به ٨٥ قطعه سکه را که در جشنواره های مختلف به عنوان جایزه دریافت کرده بودم به پدرم دادم، پس از گذشت چندسال از پدرم خواستم ٨٥ سکه ای را که به او داده بودم پس بدهد، اما او سکه ها را پس نداد و موضوع را با دایی ام مطرح کرد.
 او ادامه داد: دایی من از مدت ها پیش به دلیل شرایط زندگی ام به من حسادت می کرد، با اینکه بارها به او کمک مالی کرده بودم، اما به خاطر حسادتش به من با یکدیگر اختلاف داشتیم. به همین دلیل زمانی که پدرم موضوع را با او در میان گذاشت، نقشه بردن من به کمپ ترک اعتیاد را کشید تا آبرویم را ببرد. پدر و دایی ام سال گذشته یک بار مرا به زور اسلحه به کمپ ترک اعتیاد بردند تا …