ربایندگان بازیگر مشهور زندانی می شوند

پدر و دایی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران که در یک سناریو این بازیگر را ربوده و به زور به کمپ ترک اعتیاد برده بودند، به جرم آدم ربایی به حبس و جریمه مالی محکوم شدند.