خسرو دهقان: در خانه بیشتر سینماگران از کتاب خبری نیست!

نشست رسانه ای جشن کتاب سینمایی سال، امروز دوشنبه نهم مردادماه در سالن سیف الله داد «خانه سینما» با حضور خسرو دهقان دبیر جشن کتاب سینمایی و منوچهر شاهسواری مدیر عامل «خانه سینما » و تعدادی از اهالی رسانه برگزار شد.