حضور بانوی اول سوریه در یک فیلم سینمایی!

نصر: منابع اطلاع رسانی وابسته به نظام سوریه از حضور أسماء اسد در فیلمی سینمایی خبر دادند.