جمشید هاشم پور و سام قریبیان به «های لایت» پیوستند

جمشید هاشم پور در نود و نهمین فیلم خود به همراه سام قریبیان به فیلم سینمایی «های لایت» اضافه شدند.