جای این بلبشو، انتخاب بهترین ها را به نهاد تخصصی اش بسپارید لطفا!

فرهاد عشوندی: مراسمی طولانی که این بار دیر شروع شده بود و راستش را اگر بخواهید غیر از جایزه دهندگان بی هیجان و کلی مهمان غیر، هیچ اتفاق هیجان انگیزی نداشت که این همه ساعت مردم را پای تلویزیون نگه دارد. بگذریم که به لطف آقای تاج، حمایت ویژه ای هم از وزارت محترم ورزش صورت گرفت که همه می دانیم بار دیگر باز وزیر می ماند.
برای من که خودم یک بار یکی از اعضای کمیته انتخاب برترین های لیگ برتر بودم و در آن دوره اول یادم هست دو انتخاب مان تغییر کرد و جایزه ها تقسیم شدند چون استدلال وقت فدراسیون این بود که مربی تیم قهرمان باید بهترین مربی سال شود و در نهایت ما هم پذیرفتیم، باور اینکه می شود این مراسم را سر و شکل بهتری داد، اصلا چیز سختی نیست. سال هاست که بهترین مراسم انتخاب برترین های فوتبال دنیا را دارد فرانس فوتبال برگزار می کند. اصلا انتخاب برترین ها در خیلی از کشورهای دنیا، انتخاب از سوی منتقدان است. مراسم جوایز جشن منتقدان در سینما و تئاتر هم بالاترین ارزش را دارد چون کار تخصصی نقد و رنک دهی در همه جای دنیا با منتقدین و کارشناسان است.
اینجا اما فدراسیونی که خودش در ۴ ماه گذشته واحد …