تهدید جریان انقلابی در عرصه فرهنگ و هنر

سرویس فرهنگی و هنری – مردم متدین از هنرمندانی که درد آنها را به دور از سیاه نمایی منعکس کرده و در تحکیم پایه های اخلاق و حریم خانواده کوشش می کنند، حمایت نموده و به تماشای فیلم شان در هر سینمایی که اکران شود؛ می روند. شورای عالی تهیه کنندگان سینما به جای صدور بیانیه و تهدید بهتر است با اعتقادات مردم فهیم و متدین و مسلمان آشتی کند!
به گزارش فانوس ، روزنامه کیهان نوشت: از دوم خرداد 76 که به مدد سیاست های وزارت ارشاد مرزهای اخلاق به اسم آزادی مورد تهاجم و حمله قرار گرفت تا امروز که برخی تهیه کنندکان عرصه سینما ذائقه مصرف کنندگان را تا پایین ترین حد تنزل داده و هیچ تعهدی بر رعایت مرزهای عرف، اخلاق، قانون و شرع برای خود قائل نیستند؛ هنرمندان مردمی و متعهد و جریان های انقلابی در عرصه هنر به بدترین شکل از سوی جریان تمامیت خواه به اسم آزادی و… مورد هجمه، تهدید، تخریب و انتقام قرار گرفته اند. در طول قریب به 20 سال گذشته آن قدر آش شور بوده که به اذعان دولتی ها قریب به 200 فیلم بعد از ساخت مجوز اکران نگرفته است.
سؤال این است که اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد با کدام معیارها به …