تسخیر تلویزیون توسط حلقه بالادستی صنف و رفقا؟⇔رسانه ملی در انتظار سریالهای تازه اسعدیان، میری، عسکرپور و…

سینماروزان: سران بالادستی خانه سینمای فعلی یا قبلی هرقدر هم که در سینما شکست بخورند و آثارشان مورد توجه قرار نگیرد باز هم آغوش باز تلویزیون در انتظار آنهاست.
به گزارش سینماروزان دو ماه قبل بود که خبر رسید همایون اسعدیان رییس هیأت مدیره خانه سینما بعد از شکست سختی که آخرین فیلمش «یک روز بخصوص» در اکران خورد بناست برای شبکه ۳ تلویزیون سریال «سوگند» بسازد.( اینجا را بخوانید)
اسعدیان که با رأی حداقلی وارد هیأت مدیره خانه سینما شد اما توانست به ریاست هیأت مدیره برسد(!) «یک روز بخصوص» را در اکران نوروزی که بهترین فصل اکران است روی پرده فرستاد بدون آن که حضورش در ریاست شورای صنفی نمایش را مجالی کند برای این اکران نوروزی!!
با این حال فیلمش علیرغم انبوه تیزرهای تلویزیونی به شکست خورده مطلق اکران نوروزی بدل شد تا اسعدیان راهش را به سمت تلویزیون کج کند.
بعد از همایون اسعدیان، رفیق سالهای اخیرش مازیار میری که هم مجری طرح فیلم شکست خورده «یک روز بخصوص» بود و هم تدوینگر آن، به سراغ سریال سازی در تلویزیون آمده است.
میری که فیلم آخر خود «سارا و آیدا» که اسعدیان مجری طرحش بود و در جشنواره …