تازه ترین خروجی شورای صنفی نمایش⇐افزودن دو هفته ای بر اکران «اکسیدان» بخاطر تحریم کامل حوزه هنری/«گذر موقت» و «۲۱ روز بعد» از چهارشنبه روی پرده می روند/ثبت قرارداد «خفگی» و «خانه کاغذی»/اعمال محدودیت برای سینما فرهنگ در اکران فیلمهای هنروتجربه

سینماروزان: با توجه به مصوبه شورای نمایش مبنی بر آن که فیلمهای تحریمی حوزه هنری به دلیل از دست دادن بخشی از سالنهای سینماهای کشور، می توانند در صورت حفظ کف فروش، دو هفته اضافی روی پرده باشند اکران کمدی «اکسیدان» که در روزهای اخیر فروشش قابل توجه بوده ظرف شش هفته آینده ادامه خواهد داشت.
به گزارش سینماروزان «اکسیدان» تا چهارشنبه ۱۱ مرداد شش هفته نمایشش پر میشود اما بخاطر کمبود تعداد سینماها که ناشی از تحریم حوزه هنری بوده است بعد از ده هفته اکران در سینماهای غیرسرگروه، دو هفته دیگر هم روی پرده خواهد ماند و به بیان دیگر ظرف شش هفته آینده می تواند روی پرده باشد.
همچنین شورای صنفی نمایش مقرر کرد فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان از همین چهارشنبه ۱۱ مردادماه به جای فیلم سینمایی «کارگر ساده نیازمندیم» در گروه سینمایی کوروش اکران می شود.
 قرارداد فیلم سینمایی «خفگی» به کارگردانی فریدون جیرانی، بعد از فیلم سینمایی «نگار» به کارگردانی رامبد جوان در گروه سینمایی زندگی ثبت شد.
همچنین قرارداد فیلم سینمایی «خانه کاغذی» به کارگردانی مهدی صباغ زاده بعد از فیلم …