به یاد قهرمان شوریده و نجیب «زیر گذر لوطی صالح»

تهران- ایرنا- 9 مرداد سال مرگ هادی اسلامی بازیگر بزرگی است که گرچه طولانی نزیست، عمرش بابرکت بود و توانست شمایل یک «مرد» را در ذهن و حافظه سینما و تئاتر ایران نقش کند؛ مردی که نامش با «زیر گذر لوطی صالح» گره خورده است.