برگزاری نمایشگاه عکس گروهی در تبریز+تصاویر

نصر: نمایشگاه گروهی عکس در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز و تا دوازدهم مرداد ماه از ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. محمد حسین عبدالله زاده؛سرویس عکس نصر