برخی از فیلمسازان سینما را برای کاسبی می خواهند/ مدیران فرهنگی از خود خط قرمز تولید نکنند

منتقد سینمای ایران گفت که بسیار از خط قرمز ها توسط مدیران فرهنگی ایجاد شده که به هیچ عنوان در آیین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد. از طریفی دیگر خط قرمز هایی اصلی وزارت ارشاد در بسیاری از فیلم هایی که مجوز می گیرند نادیده گرفته می شود.