برخی از فیلمسازان سینما را برای کاسبی می خواهند/ مدیران فرهنگی از خود خط قرمز تولید نکنند

منتقد سینمای ایران گفت که بسیار از خط قرمز ها توسط مدیران فرهنگی ایجاد شده که به هیچ عنوان در آیین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد. از طریفی دیگر خط قرمز هایی اصلی وزارت ارشاد در بسیاری از فیلم هایی که مجوز می گیرند نادیده گرفته می شود.

خسرو دهقان منتقد سینمای ایران درگفت وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا ، درباره وضعیت برخی از فیلم های نامناسب سینمای ایران گفت: ذات بشر این است که نکات منفی یک موضوعی را بیشتر از نکات مثبت آن جذب می کند، برای همین نکات منفی یک فیلم هم تاثیر بیشتر روی ذهن مخاطب می گذارد و ماندگاری بیشتر روی او دارد. درست مثل بچه ای که وقتی حرف های خوب به او یاد می دهید شاید فراموش کند؛ اما وقتی حرف بدی از دهان شما بیرون می آید، سریع یاد می گیرد و از آن استفاده می کند.
وی ادامه داد: به نظرم ممنوعیت ایجاد کردن برای اینگونه فیلم ها مخاطبان را به دیدنشان حریص تر می کند. این که چرا فیلمسازان کشورمان از این صحنه ها و کلمات استفاده می کنند برای این است که سینما را به گونه ای کاسبی می دانند، طبعاً یک کاسب به تمام ریسمان ها چنگ می زند تا پول بیشتری …