بازخوانی اختلالات روان پزشکی در فیلم های سینمایی

روان شناسی رشته جالب و پرکاربردی است که این روزها طرفداران زیادی دارد و روز به روز علاقه مندان بیشتری پیدا می کند و به دلیل وجود مخاطبان زیاد، کتاب ها و فیلم های زیادی در این زمینه نوشته و ساخته می شوند.