ایکنا، نگاه به هنر قرآنی را توسعه داده است

گروه هنر: یک تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: در گذشته نگاه به موضوعات قرآنی در عالم هنر شکلی محدود داشت، اما به واسطه عملکرد خبرگزاری ایکنا، دایره هنر قرآنی گسترده تر شده است.