اینفوگرافیک | فیلم هایی که رکورد یکدیگر را شکستند

در سال های اخیر رقابت تنگاتنگی در فروش روز اول فیلم های سینمایی به وجود آمده و بازار استقبال ای فیلم ها در روز اول اکرانشان داغ شده است. در این میان 4 فیلم سینمایی تاکنون توانسته اند رکورد فروش در روز اول را بشکنند. اطلاعات مربوط به این فیلم ها را در اینفوگرافیک زیر ببینید.