اکران «سکوت» در فرهنگ سرای اندیشه

فیلم سینمایی «سکوت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی در فرهنگ سرای اندیشه اکران می شود.