انتقاد از پایین بودن سرانه مطالعه در بین سینماگران/انتشار ۱۳۰ عنوان کتاب سینمایی در سال قبل

خسرو دهقان (دبیر هفتمین دوره جشن کتاب سال سینمای ایران) با اشاره به درگذشت نویسندگانی همچون مدیا کاشیگر گفت: امروز همه ما در سوگ این نویسنده توانا هستیم و حداقل او دو دهه زود از میان ما رفت.
به گزارش صدای ایران وی با تشکر از دبیران دوره های پیشین جشن کتاب سال گفت: من خیلی به دنبال بدعت و یا نوآوری نبودم زیرا معتقد نیستم که هر مدیری می آید باید به دنبال نوآوری باشد زیرا این نوآوری ها بعضا دچار خرابی می شود.

وی با اشاره به اینکه جشن کتاب سال سینمای ایران در راستای برنامه های خانه سینماست، گفت: خانه سینما دو محور اصلی دارد یکی کار صنفی است که رسیدگی به امور معیشتی و شغلی است و دیگری کار فرهنگی است و برگزاری جشن کتاب سال سینمای ایران جزو برنامه ها و وظایف فرهنگی است.

وی ادامه داد: برای خانه سینما در زیرمجموعه فعالیت های سینمایی همان قدر که تدوینگران مهم هستند، ناشران و نویسنده ها نیز مهم هستند.

دهقان با معرفی داوران این دوره گفت: داورانی که برای دوره جدید انتخاب شدند به شدت اهل کتاب هستند. در این دوره بیژن اشتری، شهریار توکلی، حسن حسینی، حبیب رضایی، علی لقمانی، …