آنا نعمتی و امیرعلی دانایی در نمایی از «آپاندیس» | عکس

آنا نعمتی و امیرعلی دانایی در نمایی از فیلم سینمایی جدید دوستان به نام «آپاندیس».