رقابت تنگاتنگ «اسکی باز» و «21 روز بعد» در جشنواره کودک و نوجوان

کاندیداهای بخش بلند سینمایی سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعلام شدند.