خاطرات بازیگر زن پیشکسوت روی تخت بیمارستان

ایلنا نوشت: روی تخت نشسته، لباس صورتی رنگ بیمارستان به تن دارد؛ می گوید حالش خوب است، اما کسی به ملاقاتش نرفته؛ صدیقه کیانفر از بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون است، بازیگری که چندی پیش در بیمارستان نفت بستری شده است. از همان روز اولی که به خاطر خونریزی معده راهی بیمارستان شد جویای احوالش بودیم، منتظر ماندیم تا کمی بهبود پیدا کند تا به ملاقاتش برویم. وقتی باخبر شدیم خطر رفع شده و بعد از کلی مراقبت پزشکی حال و روزش بهتر شده است به همراه تینا شکیبایی یکی از اهالی سینما و تلوزیون راهی بیمارستان شدیم. بخش زنان بیمارستان نفت، طبقه اول سومین اتاق، تخت هشت. وقتی وارد اتاق می شویم، روی تخت نشسته است. از اینکه بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان بالاخره کسی سراغش را گرفته خوشحال است. غذایش را خورده نخورده کنار می گذارد، حرف های زیادی برای گفتن دارد. از بیماری اش که می پرسیم می گوید: «سنم بالارفته به همین خاطر در عرض دو سال گذشته چهارمین بار است که بستری می شوم. دوبار در بیمارستان آسیا به خاطر مشکل ریه بستری شدم و خوشبختانه با کمک پزشکان بهبود پیدا کردم. این بار هم به دلیل خونریزی ...