خاطرات بازیگر زن معروف روی تخت بیمارستان

رکنا: روی تخت نشسته، لباس صورتی رنگ بیمارستان به تن دارد؛ می گوید حالش خوب است، اما کسی به ملاقاتش نرفته؛ صدیقه کیانفر از بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون است، بازیگری که چندی پیش در بیمارستان نفت بستری شده است.