آخر هفته با پخش فیلم های ایرانی و خارجی در تلویزیون

رکنا: شبکه های مختلف سیما در روزهای پایانی هفته فیلم های انیمیشن و سینمایی نمایش می دهند.