سرنوشت فیلم های توقیفی چه می شود؟

ایسنا/ رئیس سازمان سینمایی ابراز امیدواری کرد که بخش قابل توجهی از فیلم های توقیفی امکان گرفتن پروانه نمایش را پیدا کنند. محمدمهدی حیدریان درباره آخرین وضعیت فعالیت کمیته بررسی فیلم های توقیف شده بیان کرد: از مهلت زمانی ای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی این فیلم ها اعلام کردند یک ماه زمان بیشتر باقی نمانده و پس از آن تکلیف فیلم ها از نظر ما مشخص خواهد شد. او با اشاره به گفت وگوی پیشین خود با ایسنا که در آن مسئله فیلم های توقیفی در دولت یازدهم مطرح شده بود، گفت: شاید برخی اهل مطبوعات و رسانه با پیش ذهنی و تصورات مختلفی با موضوع برخورد کردند که نتیجه گیری، طرح و تبیین های بعضا غلطی نسبت به موضوع بروز داده شد. نکته مطرح شده درآن زمان این بود که یک سری فیلم وجود دارد که موفق به دریافت پروانه نمایش یا مجاز به نمایش نشده اند و در این باره صحبت من این بود که موافق نیستم یک اثر و محصول هنری در قفسه بماند چون نه این دوره، دوره ماندن اثری در قفسه است و نه هنرمندان این دوره را باید به اینجا رساند. رییس سازمان سینمایی ادامه داد: ما گذشته ای داریم و براساس آن با وضعیتی مواجه هستیم که ...