روز ششم جشنواره و برنامۀ اکران فیلم ها در سینما سپاهان

سی امین جشنوارۀ بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان، از جمعه ۹ تیر ماه اکران فیلم های خود را در ۵ سالن سینمایی این شهر آغاز کرده است. سینما سپاهان و فلسطین دو سالن و پردیس سینمایی چهارباغ سه سالن خود را به اکران فیلم های این جشنواره اختصاص داده اند. سینما سپاهان که اکران آثار پویانمایی ایران و جهان را بر عهده دارد برنامۀ خود را برای چهارشنبه، ۱۴ تیر ماه چنین اعلام کرده است: رویاها در یک روز (ایران، ۲۰۱۶) ساختۀ صادق جوادی، ویژۀ کودکان ۵ تا ۸ سال، سانس ۱، رأس ساعت ۱۸ درخت پرتغالی (ایران، ۲۰۱۶) ساختۀ امیر هوشنگ معین، ویژۀ کودکان ۵ تا ۸ سال، سانس ۱، رأس ساعت ۱۸ مدرسۀ خرگوش ها (دانمارک، ۲۰۱۶) ساختۀ یعقوب لی، ویژۀ کودکان ۵ تا ۸ سال، سانس ۱، رأس ساعت ۱۸ اولین اثر انگشت (مصر، ۲۰۱۶) ساختۀ اولگا محمد موافی، ویژۀ نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال، سانس ۲، رأس ساعت ۲۰ معلق (انگلستان، ۲۰۱۶)، ساختۀ لیام هریس، ویژۀ نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال، سانس ۲، رأس ساعت ۲۰ رهایی از بهشت (ایران، ۲۰۱۷) ساختۀ علی نوری اسکویی، ویژۀ نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال، سانس ۲، رأس ساعت ۲۰ علاقمندان برای دیدن این فیلم ها می توانند با سه ...