رفع بی مهری ها در برنامه ریزی برای سینمای کودک/ ترکیب جدید شورای راهبردی سینمای کودک و نوجوان

رییس سازمان سینمایی با بیان اینکه سینمای کودک را از اصلی ترین فعالیت های سینمای می دانیم بر لزوم رفع بی مهری ها در برنامه ریزی برای رونق سینمای کودک تاکید کرد.