توقف فعالیت های «هنر و تجربه» در صورت اجرایی شدن تهدیدات

پس از ارسال نامه رییس شورای صنفی نمایش به مدیر موزه سینما برای حذف سانس های «هنر و تجربه»، امیرحسین علم الهدی مدیر گروه سینمایی «هنر و تجربه» به این موضوع واکنش نشان داد.