توصیه های بازیگر قدیمی زن برای مطالعه

رکنا: یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: مردم ما نباید مطالعه را در زندگی خود فراموش کنند و آن را در زندگی خود درنظر بگیرند.