Monthly Archives: ژانویه 1970

1518551864

41437200 منبع خبر: دسته بندی خبر:

Read More »

41437143

news منبع خبر: دسته بندی خبر:

Read More »

41437238

news منبع خبر: دسته بندی خبر:

Read More »

41437195

news منبع خبر: دسته بندی خبر:

Read More »

41437212

news منبع خبر: دسته بندی خبر:

Read More »

41437192

news

Read More »

کارگردانان هالیوودی که در فیلم های خود از فرزندانشان استفاده می کنند

آیا می دانستید کارگردانان هالیوودی نیز پارتی بازی می کنند؟!!! شاید هیچ کسب و کار و تجارتی در دنیا از لحاظ زرق و برق و در چشم بودن به پای فعالیت هالیوود و سینما در کل نرسد. - یکی از فواید بازیگر و کارگردانی بزرگ بودن در عرصه هالیوود این است که هنگام انت...

Read More »

41436682

news منبع خبر: دسته بندی خبر:

Read More »

41436682

news منبع خبر: دسته بندی خبر:

Read More »

جایزه بین المللی ابوالفضل پورعرب کجاست؟

حکایت محروم کردن ستاره دهه هفتاد سینمای ایران از دریافت جایزه بین المللی اش هرچند قدیمی اما مدتی است دوباره خبرساز شده، جایزه ای که بیش از 20 سال پیش در جشنواره پیونگ یانگ برای بازی در فیلم عروس به ابوالفضل پورعرب تعلق گرفت اما هرگز به دست او نرسید. - ...

Read More »